ANALFABETS I DOCENTS

Mai 24, 2007

La Comissió de Selecció per al càrrec de director/a del centre públic de secundària IES GELIDA ha avaluat, seleccionat i finalment nomenat Directora a Mª Àngels Ferrer Sayol malgrat haver presentat un projecte de 30 pàgines on es comptabilitzen 170 faltes d´ortografia.

Només el vocal número 2 de la Comissió ratifica l´interposició del Recurs d´Alçada davant el director dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques II i no consta que hi hagi resposta fins a dia d´avui.

Más detalles

escandalopedagogico_400.gif

Editorial EscandaloPedagogico.com

2007

Anuncis